הגענו לשדה ויש עיכוב בטיסה - מה עושים?

בתקופה זו ששדות התעופה עמוסים ויש מחסור בכח אדם ישנם עיכובי טיסה רבים יותר מבעבר. במידה והגעתם לשדה התעופה וקיבלתם עדכון שהטיסה מתעכבת, באחריות חברת התעופה לדאוג לכם בזמן שהותכם בשדה ולהעביר לכם עדכונים שוטפים על מועד ההמראה המעודכן.

במידה וחברת התעופה מציעה לכם טיסה אחרת במקום הטיסה המקורית שלכם, אינכם מחויבים לקבל את הטיסה המוצעת והנכם רשאים לקבל החזר עבורה (*בהתאם לחוק שירותי התעופה) ולרכוש כרטיס אחר.

 

על פי חוק, עליכם לפנות ולדרוש פיצוי לפי חוק ישירות באתר חברת התעופה.  נשמח לסייע בעניין זה ככל שיידרש.

פרטים מלאים בעניין זכויותיכם בעת עיכוב/שינוי /ביטול טיסה ניתן למצוא בתנאים הכלליים באתר שלנו ובחוק שירותי תעופה.