האם ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית?

באישורים חריגים יהיה ניתן לבצע תשלום בהעברה בנקאית,  לאחר הזמנה מול נציג בלבד  וקבלת הפרטים המתאימים לביצוע ההעברה.