האם ניתן לפצל תשלום לשני כרטיסי אשראי?

באתר  קשרי תעופה ניתן לשלם בשלב זה בכרטיס אשראי אחד בלבד בכל הזמנה. לא ניתן בשלב זה לפצל את התשלום לשני כרטיסי אשראי שונים.

אך בהזנמנה טלפונית במוקד ניתן לשלם עם כמות גדולה יותר של כרטיסי אשראי - 03-5205077