בקשה לארוחות מיוחדות בטיסה

החברה תעביר לספקיה כל בקשה מיוחדת של הנוסע למשל, אך לא רק: ארוחות מיוחדות בטיסה, מקומות ישיבה במטוס, כיסא גלגלים, קלנועית, ציוד מיוחד לתינוקות, סוג מיטות, חדרים מקושרים ו/או צמודים, VIP, אולם אין היא מתחייבת כי הבקשה תמולא, אלא אם מדובר בבקשה מהותית של הלקוח מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואשר אושרה בידי הספק ביחד עם אישור ההזמנה ונרשמה במפורש בכרטיס הטיסה ו/או בפרטי ההזמנה.

הארוחות המסופקות בטיסות, ככל שמסופקות, הן באחריות בלעדית של המוביל האווירי. חברתנו אינה יכולה להתחייב לספק אוכל מיוחד (כשר, צמחוני, טבעוני וכו'), גם אם המזון הוזמן מראש ע"י הנוסע. יובהר כי הבקשות מועברות ישירות לחברות התעופה, אספקת המזון המבוקש הנה באחריות המוביל האווירי ובשליטתו הבלעדית.