בצעתי הזמנה באתר, באיזה מטבע אחויב?

החיוב יבוצע בשקלים לפי שער העברות והמחאות (מכירה) כפי שפורסם ביום העסקים שקדם לביצוע  ההזמנה. הסכום המדויק בשקלים יופיע באתר במסך התשלום.