ויזות ליעדים השונים

 

באחריות הנוסע/סוכן לדאוג לאשרת כניסה ליעדים השונים במסלול (כגון מרוקו,ארצות הברית וכדומה).

על המזמין לברר בעצמו בטרם ביצע את ההזמנה את דרישות מדינת היעד או מדינת המעבר באשרות כניסה/אשרות מעבר/ ויזה/רישום מוקדם/אופטרופסות וכו'. .

יש לציין כי בכל מקרה בו לא אושרה המראתו או כניסתו של מזמין\נוסע אל מדינת היעד/מעבר כתוצאה מהיעדר (חוסר) אשרת  כניסה או מסמכים מתאימים רלוונטים, והמזמין לא בדק בעצמו או מול נציגי שירות הלקוחות קשרי תעופה את החובות הנדרשות בעניין זה, יישא המזמין במלוא עלות ההזמנה.  גם בהיעדר אשרות כאמור לא יהיה ניתן לדרוש החזר בגין כרטיס או מוצרי תיירות אחרים  לא מנוצלים.

כן מובהר במפורש, כי החברה אינה אחראית על הבטחת כניסתו של אדם למדינה אחרת גם אם ברשותו אשרת כניסה מתאימה, רשויות ההגירה בכל מדינה ומדינה שומרות לעצמן את הזכות לסרב לכניסתו של אדם אף אם הוא אוחז באשרת כניסה. יובהר כי אשרות כניסה מקנות לעיתים את הזכות לכניסה חד פעמית בלבד, כך שבמקרה של צורך להיכנס מספר פעמים לאותה המדינה יש צורך להצטייד באשרת כניסה מתאימה, המאפשרת זאת. יודגש כי סירוב רשויות ההגירה לאפשר כניסתו של נוסע, גם אם בידו אשרת כניסה בתוקף, לא יהווה בסיס לדרישת החזר בגין כרטיס  שאינו מנוצל.