הזמנה מאושרת

חשוב לדעת כי ברוב מוחלט של המקרים הזמנה של טיסה בלבד תיכנס עם אישור על הטיסה, עבור כל סוגי הטיסות. אם סטטוס הזמנת הטיסה יסומן ב-OK. עבור טיסות סדירות ולואוקוסט כרטיסי הטיסה יישלחו באופן אוטומטי בסמוך למועד ההזמנה. עבור טיסות ומוצרי שכר כרטיסי הטיסה ושוברי המלון יישלחו ברוב המקרים בין שבוע ליומיים לפני מועד הנסיעה. חשוב לדעת כי במקרה שבסיכום ההזמנה כלל המוצרים מסומנים ב-OK אזי ההזמנה מאושרת, כך שגם אם במקרה ולא התקבלו כרטיסי הטיסה או השוברים, תוכלו להגיע לשדה התעופה עם אישור ההזמנה ולעלות על הטיסה.


עבור מוצרי קשרי תעופה תוכלו לעקוב אחר סטטוס ההזמנה וכן להשלים את התשלום אם צריך וכן לשלוח לעצמכם את כרטיסי הטיסה והשוברים באיזור האישי

קשור ל-