ביטול בחוק הגנת הצרכן

חברת קשרי תעופה הינה חברה ישראלית ומכבדת את חוק הגנת הצרכן.
במסגרת החוק תוכלו לבטל את הזמנתכם תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה.

חשוב לציין כי ביטול בחוק הגנת הצרכן יכובד רק במידה וההזמנה לא בוצע במסגרת 7 ימים לפני מועד היציאה.
בנוסף כפי שהחוק מציין לא ניתן יהיה לבטל במסגרת החוק מוצרים או שירותים ששירותם ניתן באופן מלא מחוץ לישראל.

 

טופס לביטול הזמנה