האם נדרש לשלם מס מקומי במלון?

ביעדים מסוימים בעולם ישנם בנוסף למחיר ששולם עבור החדר במלון גם מיסים מקומיים המשולמים ישירות למלון. (יש לצרף טבלת מס מקומי ביעדי קשרי תעופה).